Set Excluive L

★★★★★
★★★★★


จำนวน:
แชร์ไปที่ :
 ไรซ์เบอรี่ ออร์แกนิค
S0200000145
★★★★★
★★★★★
8
สินค้า
3 เดือน 6 วัน
เข้าร่วม
1 นาที
ระยะเวลาตอบกลับ
3
ผู้ติดตาม

สินค้าในset ประกอบไปด้วย

ชาใบข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้30 กรัม 6กล่อง

ข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้ 100 ออร์แกนิค 6กิโลกรัม

ข้าวเหนียวเขาวง 5 กิโลกรัม