Set Exclusive L plus

★★★★★
★★★★★


จำนวน:
แชร์ไปที่ :
 ไรซ์เบอรี่ ออร์แกนิค
S0200000145
★★★★★
★★★★★
8
สินค้า
3 เดือน 7 ชั่วโมง
เข้าร่วม
1 นาที
ระยะเวลาตอบกลับ
3
ผู้ติดตาม

สินค้าในSet ได้แก่

ชาใบข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 30 กรัม : 4 กล่อง

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 100% ออร์แกนิค:5 กิโลกรัม

ข้าวเหนียวเขาวง :6 กิโลกรัม

คู่มือ 1ชุด

แก้วกาแฟกอระ2ใบ