การที่ผู้บริโภคหันมาสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นมากขึ้น และใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชน (Buy Local) กำลังเป็นเทรนด์มาแรงทั่วโลกในยุคสมัยนี้ และมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมาก เพราะการซื้อสินค้า/บริการในท้องถิ่น นอกจากผู้บริโภคจะได้รับความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการหลังการขาย โดยไม่ต้องกลัวถูกหลอกแล้ว ยังทำให้ธุรกิจท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น ช่วยให้เม็ดเงินไหลไปยังผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อย และยังคงหมุนเวียนอยู่ในชุมชนบ้าง แทนที่จะไหลออกไปที่แห่งอื่นทั้งหมด หรือเข้ากระเป๋าของผู้ประกอบการธุรกิจพันล้านหมื่นล้านโดยตรง อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชนในระยะยาวและไม่มีการผูกขาด ส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง มั่นคง และยั่งยืน

แต่การสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy) ซึ่งเปรียบเสมือนรากแก้วของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ต้องอาศัยการร่วมมือร่วมใจกันคนละไม้คนละมือของคนในชุมชน ดังนั้น เมื่อคุณซื้อสินค้าหรือใช้บริการบนแพลตฟอร์ม SURIN.COM จึงเท่ากับว่าคุณมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และสนับสนุนให้ธุรกิจในชุมชนของคุณอยู่รอดได้
คุณสามารถเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มได้ทุกที่ ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง
แพลตฟอร์มอื่นทั่วไป เรียกว่า Online Marketplace หรือตลาดซื้อขายสินค้าออนไลน์ คือที่ที่ผู้ซื้อกับผู้ขายเข้ามาตกลงซื้อขาย และทำธุรกรรมกันบนโลกออนไลน์เท่านั้น ผู้ซื้อกับผู้ขายจะไม่รู้จักกัน จึงมีโอกาสที่ผู้ซื้อจะถูกหลอกลวงได้โดยง่าย รวมทั้งจะไม่ได้รับบริการหลังการขายที่สะดวกและเพียงพอ ซึ่งแตกต่างจากแพลตฟอร์มของ SURIN.COM ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและข้อบกพร่องของแพลตฟอร์มตลาดซื้อขายสินค้าออนไลน์ โดยสร้างขึ้นบนฐานของระบบเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้แนวคิด Your Local Market Square ด้วยวัตถุประสงค์จะพัฒนาเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชน ยกระดับความสะดวกและปลอดภัยที่มากขึ้นสำหรับผู้บริโภค เพิ่มช่องทางการซื้อขายสินค้าหรือบริการที่มีในท้องถิ่น และช่วยให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ผลิตรายเล็กรายน้อย รวมถึงบรรดาผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพในชุมชน ให้สามารถเข้าถึงตลาดได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น
ขออภัย ขณะนี้เรามีเพียงแอพพลิเคชั่นบนมือถือสำหรับร้านค้า (lite version) ในส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป ทีมเราของเรากำลังพัฒนาบริการแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อให้คุณใช้งานได้สะดวกและง่ายดายมากขึ้น เราจะแจ้งข่าวสารให้คุณทราบทันทีเมื่อแอพพลิเคชั่นของเราพร้อมสำหรับการเปิดใช้งานแล้ว