โอเอซีส หรือ โฟมสำหรับจัดดอกไม้ / ก้อน

★★★★★
★★★★★


จำนวน:
แชร์ไปที่ :
Me Mall
S0300000162
★★★★★
★★★★★
5
สินค้า
2 สัปดาห์ 2 วัน
เข้าร่วม
1 นาที
ระยะเวลาตอบกลับ
0
ผู้ติดตาม

  FORACELL โอเอซีสหรือโฟมสำหรับปักดอกไม้อย่างดี มีคุณสมบัติอุ้มน้ำเป็นเลิศ เนื้อแน่น ปักดอกไม้ง่าย ไม่ยุ่ยหรือแตกร่วน